Funktionärslista för Dannemora Hembygdsförening

Medlemsavgift i föreningen är 150:-, bankgiro 414-4580Ordförande Christer Gustafsson Andersby 109 748 93 Österbybruk 018-353095 073-0650998
Vice ordförande Mats Flood Kölngatan 15 748 32 Österbybruk 0295-21404 070-6081115
Kassör Irene Pettersson Carl Eldhs väg 97 748 31 Österbybruk 0295-729905 070-3530601
Sekreterare Margareta Klemenz Smältarevägen 2 748 32 Österbybruk 0295-20022 070-7749903
Ledamöter Evert Bergström Ackarby 121 748 93 Österbybruk 0295-40066 073-9461588
" Maj-Britt Burman Sporrbacksvägen 32 748 32 Österbybruk 0295-20240 073-7816938
" Henry Lund Klockarbacksvägen 12 748 32 Österbybruk 0295-21066 070-2066314
" Agneta Rosén Ekgatan 11 748 31 Österbybruk 0295-20921 073-2240629
" Tom Helmersson Sporrbacksvägen 11 748 32 Österbybruk 0295-20716 070-3530600
Suppleanter Åke Lyd Mossvägen 4 748 31 Österbybruk 0295-20857 070-6608277
" Torbjörn Eriksson Ekgatan 11 748 31 Österbybruk 0295-20921
" Ester Kekkonen Filmvägen 3 748 31 Österbybruk 070-6921651
" Margareta Helmersson Kanalvägen 748 32 Österbybruk 0295-20545
Adjungerad ledamot Christina Lund Klockarbacksvägen 12 748 32 Österbybruk 0295-21066 070-6821066
Revisor Ann-Charlotte Ohlström Arvid Lindmans väg 33 748 30 Österbybruk
Revisorssuppleant Gun Lyd Mossvägen 4 748 31 Österbybruk 0295-20857 073-8405399
Valberedning Hans Gustavsson Bryttbyn Kullbol 18 748 92 Österbybruk 070-6081201
" Sven-Bertil Berglind Vallonvägen 5 C 748 31 Österbybruk 070-5685666
Hemsidan Klas Boman Eknäsvägen 12 A 748 32 Österbybruk 0295-40032 070-4073326

Hembygdsföreningens adress: Skyttbacken 240
Postadress är: Box 56, 748 21 Österbybruk


Vill ni ha kontakt med Hembygdsföreningen? Klicka på länken! Medlemsavgift 150:-, bankgiro 414-4580