Funktionärslista för Dannemora Hembygdsförening

Medlemsavgift i föreningen är 150:-, bankgiro 414-4580Funktion Namn Adress Ort Telefon Mobil
Ordförande Christer Bohlin Djupdalsvägen 7 748 32 Österbybruk 070-7220709
Kassör Irene Pettersson Carl Eldhs väg 97 748 31 Österbybruk 0295-729905 070-3530601
Sekreterare Agneta Rosén Skyttbacksvägen 1 748 31 Österbybruk 0295-20921 073-2240629
Ledamöter Evert Bergström Ackarby 121 748 93 Österbybruk 0295-40066 073-9461588
" Mats Flood Kölngatan 15 748 32 Österbybruk 0295-21404 070-6081115
" Henry Lund Skyttbacksvägen 1 748 31 Österbybruk 0295-21066 070-2066314
" Margareta Klemenz Smältarevägen 2 748 32 Österbybruk 0295-20022 070-7749903
" Maj-Britt Burman Sporrbacksvägen 32 748 32 Österbybruk 0295-20240 073-7816938
" Tom Helmersson Sporrbacksvägen 11 748 32 Österbybruk 0295-20716 070-3530600
Suppleanter Åke Lyd Mossvägen 4 748 31 Österbybruk 0295-20857 070-6608277
" Torbjörn Eriksson Skyttbacksvägen 1 748 31 Österbybruk 0295-20921 070-7666683
" Christer Gustafsson Mästersmeden 1 748 31 Österbybruk 073-0650998
" Ester Kekkonen Filmvägen 3 748 31 Österbybruk 070-6921651
Adjungerad hedersledamot Nils Granat Skyttbacksvägen 1 748 31 Österbybruk 0295-21339 073-0622319
Revisor Ann-Charlotte Ohlström Arvid Lindmans väg 33 748 30 Österbybruk 0295-21327 070-2473020
" Christer Wahlgren Claes Grills väg 4 748 30 Österbybruk 0295-21230
Revisorssuppleant Gun Lyd Mossvägen 4 748 31 Österbybruk 0295-20857 073-8405399
Korsnäsvillan/Sjöboden Bokning 070-2397025
Sjöboden Karl-Arne Gille Grindvägen 6 748 31 Österbybruk 0295-20989 070-5685666
Hemsidan Klas Boman Eknäsvägen 12 A 748 32 Österbybruk 0295-40032 070-4073326

Hembygdsföreningens adress: Skyttbacken 240
Postadress är: Box 56, 748 21 Österbybruk


Vill ni ha kontakt med Hembygdsföreningen? Klicka på länken! Medlemsavgift 150:-, bankgiro 414-4580