Renovering av vändbrotten vid Triewaldska maskinhuset 2015

 

Vändbrotten vid Triewaldska maskinhuset har renoverats av medlemmar ur Dannemora Hembygdsförening 2015