Om Hembygdsföreningen

 

Hembygdsföreningen har verksamhet även på andra platser än Hembygdsgården. Ett Lantbruksmuseum med en imponerade samling gamla traktorer, jordbruksredskap och gammalt hantverk, är beläget centralt i Österbybruk.

 

Lantbruksmuséets adress är Långgatan 5, mittemot Vallonsmedjan och bakom Ånghammaren. Från Uppsala, kör väg 290 genom Österbybruk och sväng höger där 290 svänger vänster mot Forsmark, efter 300 meter ligger muséet på vänster sida. Från Gimo på väg 292, sväng höger mot Österbybruk, fortsätt till Vallonsmedjan, muséet ligger på höger sida.

 

Ett Vagn- och Brandmuseum med bl.a. gamla hästdragna vagnar och brandredskap finns inhyst i Österbybruks Herrgårds gamla stallbyggnader. Kör Herrgårdsvägen upp till Herrgården, se skylt till vänster in på gårdsplanen.

 

I ett av husen finns en bagarstuga där det bakas bröd preliminärt från onsdagen 26 oktober till söndagen 27 november. Tidsbeställning 070-239 70 25.

 

Utflykter kommer att anordnas till olika sevärdheter i våra bygder. Se vidare annonser och affischer.

 

Hembygdsföreningen tar tacksamt emot äldre föremål som har anknytning till bygden.

Kontakta:
Agneta Rosén telefon 073-224 06 29