Lantbruksmuséet

 

Hembygdsföreningen har verksamhet även på andra platser än Hembygdsgården. Ett Lantbruksmuseum med en imponerade samling gamla traktorer, jordbruksredskap och gammalt hantverk, är beläget centralt i Österbybruk. Lantbruksmuséet är en självständig del under Hembygdsföreningen med egen verksamhet och skild ekonomi.

Lantbruksmuséets adress är Långgatan 5, mittemot Vallonsmedjan och bakom Ånghammaren. Från Uppsala, kör väg 290 genom Österbybruk och sväng höger där 290 svänger vänster mot Forsmark, efter 300 meter ligger muséet på vänster sida. Från Gimo på väg 292, sväng höger mot Österbybruk, fortsätt till Vallonsmedjan, muséet ligger på höger sida.

 

lantbruksmuseet-20110620-042