Aktiviteter 2021

Pga pågående pandemi kan vi inte fastställa några datum.
Löpande information se hemsida, facebook och instagram.

Årsmöte Kallelse till årsmöte 2021
Medlemsblad för 2021 Utkommer
Kultur utflykt  
Skolans studiebesök  
Nationaldagen  Inställt!
Spelmansträff  19 Juni från kl 12.00
Allsångskväll  
Österbydagen  
Julbasar  

Lokalbokning: Uthyrning av Korsnäsvillan tel: 070-239 70 25

Bagarstugan bakning … Bokning: 070-239 70 25.

Lantbruksmuseet För ev besök kontakta Leif Ahlund 070-635 75 58.

Kaffeserveringen i Hembygdsgården öppnar 3 Juli