Hembygdsföreningens adress är Skyttbacksvägen 240
Postadress är: Skyttbacksvägen 240, 748 31 Österbybruk

Från Uppsala, kör väg 290 genom Österbybruk och sväng höger in på Järnvägsgatan, följ vägen och sväng till höger efter 250 meter vid järnvägsövergång. Se skylt. Följ sedan Skyttbacksvägen längs järnvägen fram till Hembygdsgården, ligger på höger sida efter 300 meter i ett skogsområde. Från Gimo på väg 292, sväng höger mot Österbybruk, fortsätt fram till klockstapeln på vänster sida. Sväng vänster in på Herrgårdsvägen. Följ vägen genom Herrgårdsområdet fram till järnvägsövergången.